Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-013Auto Levels, Auto Contrast และ Auto Color คือ คำสั่งง่ายๆ เครื่องมือ photoshop...
ออกแบบเมนูอาหาร-เครื่องดื่ม-ให้สวยถูกใจ-โดดเด่นและแตกต่าง-ให้ทีมงาน-forartwork-ช่วยนะคะ กำลังมองหามืออาชีพออกแบบเมนูอาหาร-เครื่องดื่ม ให้สวยถูกใจ โดดเด่นและแตกต่าง ให้ทีมงาน...
artwork-technic-009สรุปโหมดการทำงานของสี RGB Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ โดยมีการกำหนดค่าความเข้มของสีแดง...