Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

การปรับแต่งสีด้วย Selective Color

เครื่องมือ photoshop Selective Color เป็นอีกคำลังที่ใช้ในการปรับแต่งสีที่เหมาะจะนำไปใช้กับภาพในโหมด CMYK มากที่สุด สำหรับคำสั่งนี้ก็มีหลักการในการทำงานเหมือนกับคำสั่งอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในหัวข้อผ่านๆ มาคือ ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดสีให้กับภาพต้นฉบับ โดยสามารถเลือกปรับแต่งเฉพาะสีที่ต้องการได้

เครื่องมือ photoshop Selective Color มีความแตกต่างจากคำสั่งอื่นๆ ตรงที่มีรายการสีให้เลือกปรับแต่งมากกว่า ได้แก่ สีแดง, สีเหลือง ลีเขียวสีฟ้า สีนาเงิน สีแดงอมชมพู สีขาว สีเทากลาง และสีดำ ซึ่งจะเห็นว่ารายการสีทั้งหมดเป็นสีจากโหมด RGB, CMYK และ Grayscaleเรียกได้ว่าคำส่ง Selective Color เป็นคำส่งที่รวมการปรับแต่งสีของภาพทั้ง 3 โหมดไว้อย่างครบถ้วน สำหรับหน้าต่างการปรับแต่งของ เครื่องมือ photoshop Selective Color มีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

 

    A. Colors เป็นส่วนที่ใช้เสือกสีที่ต้องการปรับแต่ง
    B. Cyan เป็นแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของสีฟ้าในสีที่เลือกปรับแต่ง
    C. Magenta เป็นแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของสีแดงอมชมพูในสีที่เลือกปรับแต่ง
    D. Yellow เป็นแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มของสีเหลืองในสีที่เลือกปรับแต่ง
    E. Black เป็นแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดความสว่างของสีที่เลือกปรับแต่ง

    F. Method เป็นออปชันสำหรับกำหนดปริมาณสีที่จะถูกเพิ่มหรือลด โดย Relative จะคำนวณปริมาณสีที่จะเพิ่มหรือลดจากระดับความสว่างของภาพ แต่แบบ Absolute จะเพิ่มหรือลดสีตามค่าที่กำหนด