Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

รู้จักกับวงจรสี (Color Wheel)

รู้จักกับวงจรสี (Color Wheel)

ท่ามกลางแสงสีขาวที่ให้ความสว่างกับมนุษย์นั้น มีแสงสีต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ข้างในมากมายทั้งที่มนุษย์มองเห็นและมองไม่เห็นวัตถุ แต่ละประเภทจะดูดซับแสงสีบางสีเอาไว้แล้วสะท้อนสีที่เหลือออกมา มนุษย์จึงมองเห็นสีสันเหล่านั้น ไม่สามารถบันทึกแสงสีของวัตถุไว้ได้ด้วยกล้อง แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราอาจไม่สามารถเก็บรายละเอียดของแสงสีเหล่านั้นได้ครบถ้วนอย่างที่มองเห็นเพราะ กล้องถ่ายภาพมีระบบวัดแสงที่แตกต่างจากดวงตาของมนุษย์ จึงอาจทำให้ภาพถ่ายมีสีผิดเพี้ยนไป

การปรับแต่งสีด้วย Photoshop คือ วิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยจะใช้หลักการอ้างอิงจากทฤษฎีวงจรสีคือ สีต่างๆ ที่ตาของมนุษย์มองเห็น ล้วนแล้วแต่เกิดจากการผสมกันของคู่สีโดยเริ่มจากแม่สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้าเงิน แล้วเกิดเป็นสีใหม่ ได้แก่ สีแดงอมชมพู สีฟัา และสีเหลือง ซึ่งเป็นแม่สีรอง และผสมต่อเนื่องกันไปจนครบวงจรสี ก็จะได้สีมากมายเป็นล้านๆ ระดับสี

เมื่อพิจารณาวงจรสีจะเห็นว่าสีต่างๆ ไล่ระดับจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งเหมือนกับสีรุ้ง แต่ละสีจะมีสีตรงข้ามอยู่อีกด้านของวงจรสีด้วย เมื่อเราลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางก็จะได้สีที่อยู่ตรงข้ามกัน เช่น สีแดงอยู่ตรงข้ามกับสีฟ้า สีแดงอมชมพูอยู่ตรงข้ามกับสีเขียวสีน้าเงินอยู่ตรงข้ามกับสีเหลือง เป็นต้น

การตกแต่งสีใน Photoshop จะให้หลักการของสีตรงข้ามในวงจรสีนี้เป็นหลักในการอ้างอิง เพราะเมื่อต้องการลดสีใดออกจากภาพ ก็ต้องเพิ่มสีตรงข้ามเข้าไป ซึ่งการปรับแต่งสีนั้นมีวิธีการอย่มากมายตามที่จะได้ศึกษาต่อไปนี้

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-009สรุปโหมดการทำงานของสี RGB Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ โดยมีการกำหนดค่าความเข้มของสีแดง...
artwork-technic-014  การใช้ เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation ปรับแต่งสีสามารถทำได้อย่างง่ายดาย...
artwork-technic-001เครื่องมือที่นิยมใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บางครั้งการที่เราจะทำงานออกแบบแต่ละครั้งเราก็เจอก...