Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

ปรับแต่งสีด้วย Hue/Saturation

เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ทรงพลังมากในการปรับแต่งสีสันให้สวยสมใจ โดยใช้หสักการตามโมเดลสีแบบ HSB (Hue Saturation, Brightness) การปรับแต่งสีโดย เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ทั้งภาพ หรืออาจจะเลือกเฉพาะบางสีก็ได้ การใช้งานส่วนใหญ่มักนำไปปรับแต่งสีให้อิ่มตัวมากขึ้น หรืออาจจะปรับสีให้ดูเหนือธรรมชาติเลยก็ได้ หน้าต่าง  Hue/Saturation มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

A. Edit คือส่วนที่ใช้เลือกสีที่ต้องการปรับเปลี่ยน ได้แก่ Reds, Magentas, Yellows, Greens,Cyans, Bluesหรืออาจจะเปลี่ยนสีทั้งภาพโดยเลือก Master
B. Hue คือ แถบเลื่อนสำหรับปรับเปลี่ยนการจับคู่สีใหม่
C. Saturation คีอ แถบเลื่อนสำหรับเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของสี
D. Lightness คือ แถบเลื่อนสำหรับเพิ่มหรือลดความสว่างของภาพ
E. Colorize คือ ตัวเลือกสำหรับการปรับแต่งสีให้เป็นสีเดียวกันทั้งภาพ โดยไล่ตามระดับความเข้มอ่อน
F. Spectrum Bar คือ แถบสีที่ใช้แสดงการจับคู่ของแต่ละสี โดยแถบบนเป็นสีปกติและแถบล่างเป็น
สีใหม่ที่จะเข้าไปแทนสีเดิม
G. Eye Dropper เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกเฉพาะสีที่ต้องการปรับแต่งเท่านั้น


การใช้งาน เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation นั้นไม่มีอะไรที่ซับ,ช้อน เพียงแค่เลื่อนแถบ Hue เพี่อปรับเปลี่ยนสีให้เป็นที่พอใจเท่านั้น โดยอาจ จะเลือกปรับแต่งเฉพาะสีก็ได้ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ว่า สีจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสีใดก็ได้จาก Spectrum Bar ซึ่งสีของ Spectrum Bar อันล่างจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เมื่อแถบ Hue ถูกเลื่อนไป และสีใหม่ที่อยู่ด้านล่างจะถูกนำไปแทนที่สีของ Spectrum Bar อันบนที่ อยู่ตรงกันทันที

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

หลักการออกแบบป้ายโฆษณาหลักการออกแบบป้ายโฆษณาที่มีคุณภาพและมีผลส่งเสริมแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณติดอยู...
artwork-technic-014  การใช้ เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation ปรับแต่งสีสามารถทำได้อย่างง่ายดาย...
artwork-technic-004เรามาออกแบบ Timeline บนFace book ด้วยโปรแกรม Illustrator กันดีกว่าเพราะบางครั้งบน Timeline...