Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

วิธีการปรับแต่งสีด้วย Hue/Saturation

 
การใช้ เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation ปรับแต่งสีสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแค่ช่วยแต่งสีให้อิ่มตัวสวยงาม แต่ก็ยังช่วยปรับแต่งภาพที่มีสีเพี้ยนให้กลับมาสวยงามได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งวิธีการปรับแต่งสีด้วย เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation สามารถทำได้ดังนี้
1. เปิดภาพที่ต้องการปรับแต่งขึ้นมา
2. คลิกปุ่ม (Create new fill or adjustment layer) จากพาเลท Layers แล้วเลือกคำสั่ง เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation เพื่อเรียกหน้าต่างปรับแต่งขึ้นมา

3. แดรกเมาส์เลื่อนแถบ Hue ไปทางขวาเล็กน้อย เพี่อเพิ่มโทนสีฟ้าใหม่มากขึ้น
4. แดรกเมาส์เลื่อนแถบ saturation ไปทางขวา เพื่อเพิ่มความอิ่มให้กับสี
5. ภาพผลลัพธ์ที่ได้มีสีสดใสมากขึ้น

การเลื่อนแถบ Hue ไปทางขวาหรือซ้ายมากๆ จะทำให้การจับคู่สีต่างกันมากขื้นด้วย สังเกตได้ที่ Spectrum Bar ซึ่งภาพที่ได้จะมีสีที่ผิดเพี้ยนไปเป็นสีใหม่และแปลกตามากขึ้น

การคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้า Colorize นั้นจะมีผลทำให้การปรับแต่งสีจะเป็นการไล่ตามระดับความมืดความสว่าง เท่านั้น จะไม่มีการจับคู่สีเหมีอนวิธีการปกติ


ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-014  การใช้ เครื่องมือ photoshop Hue/Saturation ปรับแต่งสีสามารถทำได้อย่างง่ายดาย...
artwork-technic-26หลายคนที่จะทำการออกแบบป้ายไวนิลมีความสงสัยว่า...
artwork-technic-009สรุปโหมดการทำงานของสี RGB Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ โดยมีการกำหนดค่าความเข้มของสีแดง...