Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

สรุปโหมดการทำงานของสี

สรุปโหมดการทำงานของสี

RGB Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ โดยมีการกำหนดค่าความเข้มของสีแดง เขียวและน้ำเงินที่รวมกันในแต่ละพิกเซลเป็นค่าตั้งแต่

CMYK Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ โดยมีการกำหนดค่าสีเป็นเปอร์เซ็นต์ความเข้มของแต่ละสีที่นำมาผสมกัน

Lab Color ใช้หลักการของแบบจำลองระบบ ประกอบด้วยค่าความสว่างของแสงและสี

Grayscale ประกอบด้วยสิทั้งหมด 256 สีทำการไล่ค่าสีจากขาวเรื่อยไปจนถึงสีดำ ทำให้ภาพเป็น สีขาวดำ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล 8 บิต

Multichannel แสดงแบบ Channel ตั้งแต่ 2 Channel ขึ้นไปทำการแยกได้หลาย Channel ซึ่งเป็น ประโยชน์อย่างมากสำหรับงานพิมพ์

Indexed Color สามารถแสดงค่าสีได้ 16.7 ล้านสีแต่เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล จึงทำ การวิเคราะห์ก่อนว่าภาพใดที่ไม่ได้ใช้สีถึง 16.7 ล้านสีก็จะทำการจัดเก็บตามจำนวนสีของ แต่ละภาพ ซึ่งจะส่งให้มีความรวดเร็วในการแสดงผล

Doutone เป็นโหมดที่เกิดจากการใช้ Channel สีเพียงบาง Channel เท่านั้น

Bitmap เกิดขึ้นจากสีเพียง 2 สีคือสีขาวและสีดำ ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเพียง 1 บิต

 

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-007RGB โมเดลนี้มีแนวคิดมาจากการผสมโหมดสีหลัก 3 สีเข้าด้วยกันคือ แดง (Red), เขียว (Green) และฟ้า...
book-cover-design-002 วิธีการออกแบบปกหนังสือที่น่าซื้อ การสื่อถึงเนื้อหา...
artwork-technic-002วาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม  Illustrator บางครั้งในการทำงาน เราอาจจะต้องการภาพการ์ตูนสวยๆ...