Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

การปรับแต่งค่า Auto Levels, Auto Contrast และ Auto Color

Auto Levels, Auto Contrast และ Auto Color คือ คำสั่งง่ายๆ เครื่องมือ photoshop ที่ช่วยในเรื่องการปรับแสงและสีให้สมดุล แต่ไม่ค่อย ได้รับความนิยมในการใช้งานเท่าใดนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้คำสั่ง Auto เหล่านี้มักทำให้ภาพมีสีเพี้ยนมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในความ เป็นจริงเราสามารถตั้งคำต่างๆ เพื่อให้การปรับแต่งถูกใจเราได้'เช่นกัน ซึ่งหน้าต่างการปร้บแต่งค่า เครื่องมือ photoshop มีรายละเอียดที่สำคัญต่อไปนี้

A.Enhance Monochromatic Contrast เลือกออปชันนี้เมื่อต้องการปรับแต่งคำสำหรับAuto Contrast

B.Enhance Per Channel Contrast เลือกออปชันนี้เมื่อต้องการปรับแต่งคำสำหรับAuto Levels

C.Find Dark & Light Colors เลือกออปชันนี้เมื่อต้องการปรับแต่งคำสำหรับAuto Color

D.Snap Neutral Midtones เป็นออปชันที่เลือกเมื่อต้องการคงระดับลืในโทนกลางเอาไว้

E.Target Colors & Clipping ใช้สำหรับกำหนดความเข้มของเงาและความสว่างของไฮไลท์ที่ต้องการให้ปรากฏบนภาพ โดยสามารถกำหนด่าได้ตั้งแต่. 0.00-9.99% หากกำหนดค่ามากก็จะทำให้เกิดคอนทราสต์จัดขึ้นด้วย

F.Save as defaults เป็นออปชันให้เลือกสำหรับบันทึกคำต่างๆ ไว้ โดยจะถูกนำมาใช้เมื่อ Auto Levels หรือ Auto I Dntrast หรือ Auto Color ถูกเรียกใช้งาน

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-018เครื่องมือ photoshop เลเยอร์มาส์ค (Layer Mask) คือ วิธีการสร้าง Selection ให้รูปภาพแบบหนึ่ง...
artwork-technic-012Variations เป็นเครื่องมือ photoshop ที่ใช้ในการปรับแต่งสีที่ง่ายและสะดวกที่สุด...
artwork-technic-003การออกแบบคำคมบน Illustrator มีคำคมโดนๆ ในใจ อยากจะโพสต์บน Face book แต่มองของใครก็มีแต่แบบซ้ำๆ...