Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

บางครั้งการที่เราจะทำงานออกแบบแต่ละครั้งเราก็เจอกับปัญหาว่าใช้โปรแกรมนี้แต่ มีข้อจำกัดทำไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ต้องการ เช่นออกแบบแผ่นพับในโปรแกรม Photoshop งานที่พิมพ์ออกมาตัวหนังสือไม่คม หรือเราจะออกแบบไวนิลแต่เวลาออกแบบเครื่องมันช้าซะเหลือเกินยิ่ง Layer เยอะเครื่องยิ่งอืด วันนี้มีเทคนิคส่วนตัวมาเล่าให้ฟังเพื่อว่าผู้อ่านจะนำประประยุกต์ใช้นะคะ

1.ผู้เขียนนิยมใช้โปรแกม Illustrator ในการออกแบบป้ายไวนิลเพราะโปรแกรมนี้ใช้ออกแบบแล้วเราจะสามารถนำไปขยายขนาด เท่าไหร่ก็ได้โดยภาพที่ขยาออกมาจะไม่แตกแล้วเราก็สามารถขนาดย่อได้เวลาทำ Art work ได้เราไม่จำเป็นต้องทำเท่าจริงเพราะเครื่องจะอืด

2.โปรแกรม Photoshop เหมาสำหรับการแต่ภาพ การไดคัด เพื่อที่จะนำภาพไปประกอบเป็นชิ้นงาน

3.โปรแกรม InDesign เหมาะสำหระบงานที่จะต้องเข้าโรงพิมพ์ทุกชนิด เช่น แผ่นพับ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โปรแกรมนี้เอื้อต่อการออกแบบเป็นอย่างมาก

ยกตัวอย่างการออกแบบป้าย (ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการออกแบบป้ายไวนิลนะคะ)

1.เปิดโปรแกรม Illustrator ขึ้นมา ตัวอย่างนี้ขอทำป้ายขนาด 2.4x1.2 m. นะคะแต่ในงานที่เราทำเราไม่จำเปิดต้องเปิดขนาดให้เท่าจริงเราเปิด size ย่อ 24x12 cm. เราจะย่อมา 10 เท่านะคะ

2. เมื่อเราได้ขนาดแล้วเราก็ทำการออกแบบป้าย

3. เมื่อเราออกแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการแปลง File เราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาไปที่ file>open เราก็เลือก File งานของเรามา          
4. เราจะสังเกตุเห็นว่างานของเรามีขนาด 24x12 cm อยู่นะคะ

5. เราก็กำหนด Crop to > Media Box ตรง Image Size 240x120 ตามภาพที่แนบมา ตรงช่อง Resolution กำหนดให้เป็น 72 ค่า Mode>CMYK Color จากนั้นเราก็คลิกที่ OK 

6. เราก็จะได้ภาพที่ขนาดเท่าจริงโดยไม่แตก และสามารถสิ่งปริ้นได้

* เห็นมั้ยค่ะว่า การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ผสมกันสามเครื่องมือก็ทำให้ชิ้นงานของเราน่าสนใจมากขึ้น

 

 


 

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-22โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการโฆษณาเป็นอย่างมาก...
artwork-technic-007RGB โมเดลนี้มีแนวคิดมาจากการผสมโหมดสีหลัก 3 สีเข้าด้วยกันคือ แดง (Red), เขียว (Green) และฟ้า...
artwork-technic-016 เครื่องมือ photoshop Selective Color...