Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

รู้จักกับโหมดสี โมเดลสี และโปรไฟล์สิ Color Mode(ต่อ 3)

Web Safe RGB

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีความสามารถในการแสดงโหมดสีไม่เท่ากัน เนื่องจากข้อจำกัดทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ แต่มาตรฐานขั้นตํ่าจะต้องแสดงได้อย่างน้อย 256 สี ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ใช้งานใน ระบบ ส่วนที่เหลืออีก 216 สีจึงถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับบราวเซอร์ที่ใช้แสดงเว็บเพจ ซึ่งเรียกว่าชุดสี Web Safe (ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่สามารถแสดงโหมดสีได้ถึง 16.7 ล้านสี) สีในโมเดลนี้จะใช้ค่าแบบ RGB ในระบบเลขฐานสิบหก โดยการระบุค่าสีหนึ่งๆจะเริ่มจากเครื่องหมาย "#" ตามด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรอีก 6 หลักโดยแบ่งเป็นชุดละ 2 หลักคือสีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) ตามลำดับ แต่ละชุดมี ค่าตั้งแต่ 00 ไปจนถึง FF เช่น #000000 คือสีดำ, #FF0000 คือสีแดง, #AAAAAA คือสีเทาอ่อน, #FFFFFF คือสีขาว เป็นต้น

Grayscale

เป็นโมเดลที่ประกอบไปด้วยเฉดสีเทาเท่านั้น โดยค่าสีจะอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของสีดำ ตั้งแต่ 0% (สีขาว) ไปจนถึง 100% (สีดำสนิท)

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

powerpoint-002การออกแบบปกหนังสือมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและทำให้หนังสือของคุณโดดเด่นออกไปจาก...
artwork-technic-26หลายคนที่จะทำการออกแบบป้ายไวนิลมีความสงสัยว่า...
artwork-technic-008Web Safe RGB คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีความสามารถในการแสดงโหมดสีไม่เท่ากัน...